Heh tak samo przed chwilą dostałem wiadomość. Od razu w Menu Wiadomości opuściłem grupę i zablokowałem gościa. Nie zaglądałem w wiadomości.