czy znajdzie się chętna ekipa na zrobienie trofików zombi mode??