Paweł, po co te nerwy Opisy były niedokładne, głównie jednozdaniowe, prośby GT o uzupełnienie opisów i ich rozbudowanie pozostały bez odzewu. Poradnik z kilkoma zaledwie dodanymi opisami, wisiał 2 lata bez żadnej odpowiedzi. Został jeszcze przez dawne GT zmoderowany. Pamiętasz, że coś napisałeś, ale nie pamiętasz, że wpisy nie były dodane/zatwierdzone. Niestety, z żalem na poziomie ukończenia 15% (w większości "związane z fabułą") z braku zainteresowania zniknął ze strony.